Παθήσεις

Η αγγειοχειρουργική είναι κλάδος της χειρουργικής με αντικείμενο τις παθήσεις όλων των αγγείων και την αποκατάσταση των αγγειακών συστημάτων (αρτηρίες, φλέβες, λεμφαγγεία) εκτός των αγγείων της καρδιάς, των πνευμόνων, και του εγκεφάλου.

​Είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη ειδικότητα καθώς η τεχνολογία δίνει νέα εργαλεία στον αγγειοχειρουργό να αντιμετωπίζει τις αγγειακές παθήσεις.

​Ο αγγειοχειρουργός Dr. Νικόλαος Πατέλης έχει ειδικευτεί και εξειδικευτεί σε όλο το φάσμα των παθήσεων της ειδικότητας και κυρίως στις ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες, όπως περιληπτικά φαίνονται παρακάτω:

Παθήσεις

& Υπηρεσίες

Αρτηριακές Παθήσεις

Αγγειακή Πρόσβαση

Λοιπές Παθήσεις