Ιατρεία & τρόποι επικοινωνίας

Ο Dr. Πατέλης δέχεται στα εξής ιατρεία. Επιλέξτε τρόπο επικοινωνίας από τους παρακάτω.

Metropolitan General

Χολαργός

Ιατρική Μέριμνα Δ. Ελλάδας

Πύργος Ηλείας