Ανεύρυσμα Αορτής

Διάγνωση & Αντιμετώπιση

Τι είναι η αορτή

Η αορτή αποτελεί το μεγαλύτερο αγγείο του ανθρώπινου σώματος και μέσω των κλάδων της το αίμα καταλήγει σε όλα τα όργανα του σώματος.

Ανεύρυσμα Αορτής

Το ανεύρυσμα αποτελεί μια μεγάλη διάταση του αγγείου. Ανεύρυσμα μπορεί να προκύψει σε κάθε τμήμα της αορτής.

Ο ακριβής μηχανισμός πρόκλησης του ανευρύσματος είναι άγνωστος και αποτελεί αντικείμενο συνεχούς έρευνας. Ο Dr. Πατέλης έχει διεξάγει τριετή έρευνα βιολογικών παραγόντων (CD40L και CD105) που σχετίζονται με την ανάπτυξη ανευρυσμάτων και έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της έρευνας σε ξένα επιστημονικά περιοδικά.

Διάγνωση & Συμπτώματα

Τα ανευρύσματα σπάνια έχουν συμπτώματα.

Ο αιφνίδιος πόνος στον θώρακα ή την κοιλιά συνήθως είναι το πρώτο σύμπτωμα και σχετίζεται με την επικείμενη ή με παρούσα ρήξη. Η ασυμπτωματική κλινική εικόνα έχει δώσει στο ανεύρυσμα τον χαρακτηρισμό “σιωπηλός δολοφόνος”. Εκτός από τον πόνο, τα ανευρύσματα μπορούν να προκαλέσουν και περιφερικό εμβολισμό καθώς τμήμα του θρόμβου που συνήθως περιέχουν αποσπάται και αποφράσσει κάποιο περιφερικό αγγείο.

Η αρχική διάγνωση είναι συνήθως τυχαία κατά την εξέταση με ακτινογραφία, αξονική τομογραφία ή υπέρηχο για άλλο πρόβλημα υγείας. Άτομα με ιστορικό ανευρύσματος στην οικογένεια τους θα πρέπει να εξετάζονται τακτικά. Το ανδρικό φύλο, η ηλικία και το κάπνισμα είναι επιβαρυντικοί παράγοντες. Παράγοντες κινδύνου είναι η αθηρωμάτωση και η αρτηριακή υπέρταση.

Όλοι οι άνδρες άνω των 65 ετών θα πρέπει έστω και μια φορά να εξεταστούν για παρουσία ανευρύσματος, ενώ οι γυναίκες άνω των 65 θα πρέπει να εξεταστούν εφόσον υπήρξαν ή συνεχίζουν να είναι καπνίστριες.

Θεραπεία Ανευρύσματος Αορτής

Τα συμπτωματικά ανευρύσματα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα.

​Τα ασυμπτωματικά ανευρύσματα αποκαθίστανται ανάλογα με την διάμετρο ή άλλα ανατομικά χαρακτηριστικά τους.

​Τα ανευρύσματα του αορτικού τόξου και της κατιούσας αορτής αποκαθίστανται όταν φτάσουν ή ξεπεράσουν τα 5.5 εκ διάμετρο. Η αποκατάσταση γίνεται με ανοικτό χειρουργείο ή ενδαγγειακά (ελάχιστα επεμβατικά) ανάλογα με το σημείο και την έκταση του ανευρύσματος. Η αποκατάσταση γίνεται από ομάδα αγγειοχειρουργών αλλά ενίοτε απαιτείται και η συμβολή των καρδιοχειρουργών.

​Τα υπονεφρικά ανευρύσματα αποκαθίστανται εφόσον φτάσουν ή ξεπεράσουν τα 5εκ σε διάμετρο για τους άντρες ή >4.5 για τις γυναίκες. Αυτά τα ανευρύσματα μπορούν να αποκατασταθούν με ανοικτό χειρουργείο ή ελάχιστα επεμβατικά (ενδαγγειακά) ανάλογα με την ανατομία του ασθενή, την γενική του κατάσταση και την προτίμηση του.

Για τις πιο σύνθετες και απαιτητικές επεμβάσεις υπάρχει η δυνατότητα εξομοίωσης της επέμβασης σε τρισδιάστατο πρόπλασμα που κατασκευάζεται βάσει της ανατομίας του ασθενή από αξονική τομογραφία.